Przedstawiamy sponsora – Energia Euro Park

Opublikowane przez admin w dniu

Firma Energia Euro Park jest z nami kolejny raz! Co czytamy na stronie internetowej naszego partnera?

Wprowadzamy Państwa w Inny Wymiar Energii … – poprzez zapewnienie innowacyjności, gwarancji bezpieczeństwa dostaw oraz wdrażanie ekologicznych technologii. Zadaniem firmy jest podwyższenie standardów jakościowych i ilościowych dostaw energii, budowa najlepszych relacji z odbiorcami, minimalizacja kosztów dystrybucji i zakupu energii. Cel nadrzędny to jednak zapewnienie rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Euro-Park Mielec i samego miasta Mielec wraz z jego mieszkańcami. 

Innowacja – nowoczesna i efektywna infrastruktura elektroenergetyczna, nowe wysokie standardy obsługi klientów, praca której przyświeca pomysłowość i kreatywność, wprowadzenie odbiorców w nowy wymiar energii poprzez inteligentne sieci dzięki którym możliwe będzie efektywniejsze i tańsze korzystanie z energii elektrycznej. Energia Euro Park Sp. z o.o. ma ambicje być firmą XXI wieku dzięki czemu przyczyni się do szybkiego rozwoju Mieleckiej Strefy Ekonomicznej a przede wszystkim przedsiębiorstw w niej zlokalizowanych.

Bezpieczeństwo – polegające zarówno na zapewnieniu odbiorcom dostaw energii o wysokich parametrach jakościowych, zminimalizowanie do absolutnego minimum przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, ale również na modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej do najwyższych standardów tak by ich eksploatacja była bezpieczna i efektywna. Energia Euro Park Sp. z o.o. będąca spółką należącą do Skarbu Państwa jest partnerem wiarygodnym i stabilnym, dla którego zapewnienie najlepszej możliwej obsługi swoich Klientów będzie priorytetem.

Ekologia – będzie obszarem na który Energia Euro Park Sp. z o.o. będzie kładła duży nacisk. Mamy zamiar poprzez różne działania przyczyniać się do zmniejszenia niekorzystnego wpływu konwencjonalnej elektroenergetyki na środowisko. Działania te obejmować będą przede wszystkim inwestycje w ekologiczne źródła energii takie jak elektrownie fotowoltaiczne czy wysokosprawne gazowe elektrownie kogeneracyjne, ale również dążenie do zaopatrywania swoich odbiorców w energię w coraz większym stopniu pochodzącą z przyjaznych dla środowiska źródeł energii elektrycznej, a także poprawa efektywności energetycznej.

FB